Projekt rozwojowy nr NR05-0038-10/2010

Projekt rozwojowy nr NR05-0038-10/2010, finansowany przez NCBiR
Technologia recyklingu odpadów baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych
Lider konsorcjum/projektu: Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie
Kierownik projektu: dr Zbigniew Rogulski
Członkowie konsorcjum:

  • Instytut Metali Nieżelaznych
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
  • Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Kierownik zad. 4.1.: prof. dr hab. Jan M. Skowroński
  • Panasonic Energy Poland S.A.
  • Ekoren DKE Sp. z o. o.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 2010-11-01
Termin zakończenia realizacji projektu: 2013-10-31
Cel projektu: Opracowanie technologii hydrometalurgicznego recyklingu baterii cynkowo-węglowych  i alkalicznych
Dodatkowe informacje na stronie  Lidera konsorcjum