Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii - szansa dla nauki i gospodarki

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii - szansa dla nauki i gospodarki

Projekt WCZT Poznań – Materiały i Biomateriały (WCZT) został uwzględniony w Indykatywnym Wykazie Dużych Projektów dla Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013” (Oś Priorytetowa II – Infrastruktura B+R) – koordynator Uniwersytet im . A. Mickiewicza (szacunkowy koszt: 70 mln euro – realizacja 2009-2012).
WCZT składać się będzie z 4 zasadniczych części:

 • Centrum Technologii Biomedycznej wraz ze Zwierzętarnią,
 • Centrum Biotechnologii Przemysłowej wraz ze Szklarnią,
 • Centrum Technologii Chemicznych oraz
 • Centrum Badań Materiałowych wraz  z Regionalnym Laboratorium Aparatury Unikatowej. Laboratorium to będzie dysponowało wysoko wyspecjalizowaną aparaturą do dyspozycji środowiska naukowego oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Centra te będą połączone z Zapleczem Naukowo-Technicznym zapewniającym sprawną logistykę, w skład którego wejdzie również Centrum Transferu Technologii.

  Konsorcjum WCZT Umowa Konsorcjum WCZT – 22 grudnia 2006 r. (rozszerzona aneksem w lutym 2008 r.)obejmuje:
 • 5 Uczelni:     UAM, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Przyrodniczy,      Uniwersytet Medyczny, Akademia Ekonomiczna
 • 4 Instytuty PAN: Chemii Bioorganicznej ,     Genetyki Roślin, Genetyki Człowieka, Fizyki Molekularnej
 • 2 Instytuty resortowe: Włókien Naturalnych oraz Roślin    i Przetworów Zielarskich
 • PPN–T Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Władze Miasta Poznania