Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

Skład Rady Wydziału w roku akademickimi 2019/2020 (stan na 01.10.2019)

1. dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. PP
2. dr hab. inż. Ewa Kaczorek, prof. PP
3. dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. PP
4. dr hab. inż. Mariusz Ślachciński
5. prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski
6. prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska
7. prof. dr hab. inż. Adam Voelkel
8. dr hab. inż. Katarzyna Bielicka-Daszkiewicz
9. dr hab. inż. Sławomir Borysiak
10. dr hab. inż. Filip Ciesielczyk
11. dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski
12. dr hab. inż. Magdalena Frańska
13. dr hab. Maciej Galiński
14. dr hab. inż. Marcin Janczarek
15. dr hab. inż. Bożena Karbowska
16. dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski
17. dr hab. Piotr Krawczyk, prof. nadzw.
18. dr hab. inż. Magdalena Krawczyk-Coda
19. dr hab. inż. Grzegorz Lota, prof. PP
20. dr hab. inż. Katarzyna Materna
21. dr hab. inż. Grzegorz Milczarek, prof. PP
22. dr hab. inż. Kasylda Milczewska
23. dr hab. Michał Moritz
24. dr hab. inż. Marek Ochowiak, prof. PP
25. dr hab. Małgorzata Osińska
26. dr hab. inż. Dominik Paukszta
27. dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka, prof. PP
28. dr hab. inż. Sylwia Różańska
29. dr hab. inż. Jacek Różański
30. dr hab. inż. Andrzej Rybicki
31. dr hab. inż. Katarzyna Siwińska-Ciesielczyk
32. dr hab. Andrzej Skrzypczak
33. dr hab. inż. Ewa Stanisz
34. dr hab. inż. Katarzyna Staszak
35. dr hab. inż. Izabela Stępniak
36. dr hab. inż. Beata Strzemiecka
37. dr hab. inż. Agnieszka Świderska-Mocek
38. dr hab. inż. Karolina Wieszczycka
39. dr hab. inż. Szymon Woziwodzki
40. dr hab. inż. Bogdan Wyrwas
41. dr hab. inż. Joanna Zembrzuska
42. dr hab. inż. Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, prof. PP

Sekretarz Rady - dr Tomasz Śliwa