Projekty badawcze

Wydział Technologii Chemicznej bierze czynny udział w realizowaniu projektów badawczych. Poniżej znajdują się zarówno te trwające jak i ukończone projekty badawcze.