Realizowane projekty badawcze

Realizowane projekty badawcze:

  • Wiedza dla Gospodarki (strona projektu)
  • Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikrboksylowych (strona główna projektu)
  • KONSORCJUM BADAWCZE „NanoSil” (więcej)
  • Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka  przed szkodliwym działaniem środowiska (więcej)
  • Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii - szansa dla nauki i gospodarki (więcej)
  • DEVELOPMENT OF HIGH PERFORMANCE AND ECOLOGICALLY FRIENDLY SUPERCAPACITORS FOR ENERGY MANAGEMENT – ECOLCAP (więcej)
  • Ciecze jonowe jako dodatek poprawiający właściwości eksploatacyjne mas aktywnych rozruchowych akumalatorów kasowo-ołowiowych (więcej)
  • Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim (BIOREM) (więcej)
  • ORBIS Open Research Biopharmacutical Internships Support (MSCA-RISE-2017 No 778051) (więcej)