Stypendia

 

W Uczelni obowiązują jednolite dokumenty dla wszystkich wydziałow, zatwierdzone przez Prorektora ds.Kształcenia i podane do wiadomości na stronie

https://www.put.poznan.pl/pl/dla-studentow/finanse-i-stypendia

 

UWAGA!

W semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 studenci składają wnioski o świadczenia w terminie do 12.10.2019 r. wyłącznie elektronicznie poprzez system eStudent.

Wypełniony wniosek należy pobrać, wydrukować i podpisany dostarczyć do Zintegrowanego Centrum Obsługi, ul. Piotrowo 3, pokój 18 (budynek z zegarem) od 01 do 12 października 2019 r. w godz.: 09:00-14:00 od poniedziałku do piątku oraz w godz.: 08:30-13:30 w soboty zjazdowe.

Próg dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051 zł.