Programy studiów

Na Wydziale prowadzone są zajęcia na trzech kierunkach studiów I stopnia: 

  1. Technologia chemiczna (studia stacjonarne i niestacjonarne) Czytaj więcej
  2. Technologie ochrony środowiska (studia stacjonarne) Czytaj więcej
  3. Inżynieria chemiczna i procesowa (studia stacjonarne) Czytaj więcej
  4. Inżynieria farmaceutyczna (studia stacjonarne) Czytaj więcej

Na Wydziale prowadzone są zajęcia na trzech kierunkach studiów II stopnia:

  1. Technologia chemiczna (studia stacjonarne i niestacjonarne) Czytaj więcej
  2. Technologie ochrony środowiska (studia stacjnarne)   Czytaj więcej
  3. Inżynieria chemiczna i procesowa (studia stacjonarne) Czytaj więcej

 

Na Wydziale prowadzone są studia III stopnia (doktoranckie)

Na Wydziale prowadzone są także studia III stopnia (studia doktoranckie): stacjonarne studia doktoranckie Technologia Chemiczna oraz interdyscyplinarne studia doktoranckie: Nauka o materiałach, Nanotechnologia, Nanobiotech. Więcej informacji na stronie.