prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

Promotor 17 doktoratów.

Kontakt: 

Kontakt telefoniczny: tel. +48 61 6653720
E-mail: Teofil.Jesionowski [at] put.poznan.pl

Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

1995 - absolwent Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
1999 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
2008 - habilitacja na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
temat: "MONODYSPERSYJNE SFERYCZNE KRZEMIONKI - OTRZYMYWANIE, WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I ZASTOSOWANIE"
01.12.2009 - profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej
18.04.2013 - tytuł profesorski

Zainteresowania naukowe: 

chemia i technologia związków krzemu
technologia otrzymywania napełniaczy krzemionkowych i krzemianowych
modyfikacja powierzchni substancji proszkowych o dużym stopniu rozdrobnienia (submikronowym, mikronowym i nanometrycznym)
zastosowanie substancji krzemionkowych i krzemianowych jako aktywnych napełniaczy polimerów oraz składników stałych elektrolitów w akumulatorach

Wykłady: 

Technologia chemiczna nieorganiczna
Technologia monomerów,napełniaczy i środków pomocniczych

Pełnione funkcje: 

Kierownik Zakładu Technologii Chemicznej
Prodziekan ds. studenckich i ogólnych na kadencję 2008-2012
Prodziekan ds. nauki na kadencję 2012-2016
PROREKTOR DS. EDUKACJI USTAWICZNEJ na kadencję 2016 - 2020

Dodatkowe informacje: 

Członkostwo Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Członek komitetu naukowego czasopisma Dyes and Pigments
Członkostwo International Association of Colloid and Interface Scientists

Publikacje: 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2003

2002

2001

1998

1995