dr hab. inż. Mariusz Ślachciński

Mariusz Ślachciński
Kontakt: 

mariusz.slachcinski [at] put.poznan.pl
tel. 61 665-2005

Obecnie pełnione funkcje na WTCh: 
Prodziekan
Członek Rady Wydziału Technologii Chemicznej
Kolejne etapy rozwoju naukowego: 

2001 - absolwent Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
2006 - doktorat na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
2014 - habilitacja na Wydziale Chemii UAM (18.06.2014)
na temat: "Wprowadzanie próbek i mikropróbek analitycznych z zastosowaniem techniki chemicznego generowania par w optycznej spektrometrii emisyjnej: od makro do mikroanalityki"

Zainteresowania naukowe: 

Chemia analityczna
Analiza instrumentalna

Wykłady: 

Chemia analityczna

Pełnione funkcje: 

2016 - Prodziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Publikacje: 

2007