dr inż. Maciej STASZAK

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Zakład Inżynierii Procesowej

Kontakt:

 • tel.: +48 61 665 37 58
 • email: maciej.staszak@put.poznan.pl
 • gabinet: 116B

ORCID:

Etapy rozwoju naukowego:

 • 1997 - magister inżynier,
 • 2001 - doktor.

Zainteresowania naukowe:

 • Modelowanie procesów,
 • Projektowanie reaktorów, wymienników ciepła,
 • Technika elementów skończonych,
 • Analiza i modelowanie pól sprzężonych.

Prowadzone zajęcia:

 • Projektowanie procesów przemysłowych,
 • Dynamika procesowa,
 • Technologie informacyjne,
 • Projektowanie systemów procesowych,
 • Information technology,
 • Modeling and simulation,
 • Engineering of chemical reactors.

Dodatkowe informacje:

 • Koordynator eLearningu WTCh.

Współpraca naukowa:

 • CERENA - Centre for Natural Resources and the Environment, Department of Chemical Engineering, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal,
 • Chemistry Technology Centre of Catalonia, Tarragona, Spain,
 • Eurecat, C/Marcel·líDomingo, Tarragona, Spain.

Publikacje:

 • Zdarta, J., Staszak, M., Jankowska, K., ...Pinelo, M., Jesionowski, T.; The response surface methodology for optimization of tyrosinase immobilization onto electrospun polycaprolactone–chitosan fibers for use in bisphenol A removal; International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 165, pp. 2049-2059.
 • Kuternowski, F., Staszak, M., Staszak, K.; Modeling of urea decomposition in selective catalytic reduction (SCR) for systems of diesel exhaust gases aftertreatment by finite volume method; Catalysts, 2020, 10(7), pp. 1-14, 749.
 • Staszak, M.; Process simulation approach in computer aided industrial design; Physical Sciences Reviews, 2020, 5(6), 20190038.
 • Staszak, K., Wojciechowska, I., Staszak, M., Wieszczycka, K.; Surface activity measurements and quantum molecular modeling – The way to extraction behavior knowledge? Journal of Molecular Liquids, 2020, 114513.
 • Bachosz, K., Synoradzki, K., Staszak, M., ...Zdarta, J., Jesionowski, T.; Bioconversion of xylose to xylonic acid via co-immobilized dehydrogenases for conjunct cofactor regeneration; Bioorganic Chemistry, 2019, 93, 102747.
 • Staszak, M.; Modeling and simulation of membrane process; Physical Sciences Reviews, 2019, 2(6), 20170023.
 • Dzierla, J., Staszak, M., Alejski, K.; Study on mass transport and mixing characteristics in slug flow | Badanie transportu masy i charakterystyki mieszania w przepływie segmentowym; Przemysł Chemiczny, 2018, 97(12), pp. 1998-2002.
 • Staszak, M.; Superficial transportation model using finite volume method; Theoretical and Computational Fluid Dynamics, 2018, 32(5), pp. 689-711.
 • Staszak, M.; Rubber industry; Physical Sciences Reviews, 2018, 3(4), 20180022.
 • Staszak, M.; Applicability of DFT model in reactive distillation; Physical Sciences Reviews, 2017, 2(12), 20170144.
Przejdź do SIN