zal.1_Wstepna_zgoda_przyjecia_studenta_na_praktyke wtch.doc