Zakład Polimerów

Kierujący: 
Kierownik
dr hab. inż. Sławomir Borysiak
Struktura: 

-- brak --

Kadra: 

Kadra

Pracownicy

Inny