Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej

Kierujący: 
Kierownik
dr hab. inż. Marek Ochowiak, prof. PP
61 665-2789
Struktura: 

-- brak --

Kadra: 

Kadra

Pracownicy