Wydział Technologii Chemicznej - Struktura

Kierujący: 
Dziekan
dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. PP
do dziekanatu: 61 665-2351, -2352
Prodziekan
dr hab. inż. Mariusz Ślachciński
61 665-3296, -2314
Prodziekan
dr hab. inż. Grzegorz Musielak, prof. PP
do dziekanatu: 61 665-2351, -2352
Prodziekan
dr hab. inż. Ewa Kaczorek, prof. PP
do dziekanatu: 61 665-2351, -2352
Kierownik
dr Tomasz Śliwa
61 665-2603