Ekstrakcyjne metody wydzielania i rozdziału metali szlachetnych

2011
Autorzy: 
Cieszyńska A., Regel-Rosocka M., Wiśniewski, M.

Przem. Chem., 90(8) 1579 – 1585, (2011) IF = 0.290