Wpływ mieszania na zmianę właściwości powierzchniowo czynnych roztworów saponin zawartych w owocach Sapindus mukorossi

2011
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Dulska D., Szaferski W.

Przemysł Chemiczny, 90(9) (2011) 1625-1627. IF = 0.290