Wpływ środków do dezynfekcji protez ruchomych na zmianę właściwości chemicznych elastycznych materiałów protetycznych

2010
Autorzy: 
Brożek R., Koczorowski R., Rogalewicz R., Voelkel A.

Czas. Stomatol., 63 (3) 184-191 (2010)