Concentrations of endocrine disrupting alkylphenols and their mono- and diethoxylates in sediments and water from artificial Lake Malta in Poland

2010
Autorzy: 
Zgoła-Grześkowiak A., Grześkowiak T., Rydlichowski R., Łukaszewski Z.

Tenside Surfactants Detergents 47, 222-227 (2010) IF=0.370