Syntetyczne kompozyty tlenkowe typu ZnO-SiO2 o dużym stopniu zdyspergowania

2010
Autorzy: 
Laurentowska A., Ciesielczyk F., Jóźwiak K., Jesionowski T.

Przem. Chem. 89) 1351-1356 (2010 IF=0.29