Otrzymywanie tlenku cynku z wodnych roztworów chlorku cynku i wodorotlenku potasu

2010
Autorzy: 
Kołodziejczak-Radzimska A., Jesionowski T.

Przem. Chem. 89 1251-1256 (2010) IF=0,29