Microwave Plasma-Initiated Grafting of Acrylic Acid on Celgard 2500 Membrane to Prepare Alkaline Battery Separators – Characteristics of Process and Product

2010
Autorzy: 
Gancarz I., Bryjak M., Kunicki J., Ciszewski, A.

J Appl Polym Sci, 116 868-875 (2010) IF=1.240