Właściwości izolacyjne zawilżonej przegrody porowatej

2009
Autorzy: 
Kowalski S.J., Rybicki A.

Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, No 4, (2009)