Technologia chemiczna. Procesy ektrochemiczne

2008
Autorzy: 
Ciszewski A.

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1-392, 2008 Poznań