Ocena poprawek w pomiarach reometrycznych polietylenu. Cz.II. Wykładnik płynięcia, poprawka Rabinowitscha

2007
Autorzy: 
Kloziński A., Sterzyński T.

POLIMERY 52, 855-862 (2007) IF=1.137