Ocena działania krzemionki pirogenicznej i strącanej jako napełniaczy elastomerów uretanowych

2007
Autorzy: 
Jęczalik J.

Elastomery, 4 9-14 (2007)