Analiza przepływu roztworów środków powierzchniowo czynnych w rurach chropowatych

2007
Autorzy: 
Różański J., Broniarz-Press L., Różańska S.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 46(38), nr 4-5, 109-112 (2007)