Model rezerwowej baterii aktywowanej termicznie na bazie układu Li/LiCl-KCl-RbCl-LiF/FeS2

2006
Autorzy: 
Styczyński S, Czajka B, Tabat S, Szczeniak B, Wachowski L, Jołopa W, Rydzyńska B, Ciszewski A.

Problemy Techniki Uzbrojenia 35(97), 233, (2006)