Utlenianie metanolu w środowisku alkalicznym na katalizatorach bimetalicznych

2006
Autorzy: 
Skowroński J.M., Ważny A.

PRZEM CHEM 85 1231 (2006) IF=0.429