Porównanie właściwości fizykochemicznych wybranych separatorów stosowanych w akumulatorach zasadowych

2006
Autorzy: 
Rydzyńska B., Ciszewski A.

PRZEM CHEM 85(8/9), 1212, (2006) IF=0.429