Biodregradacja soli tetrasodowej kwasu N-(1,2-dikarboksyetyleno)-D,L-asparginowego i jego chelatów

2006
Autorzy: 
Mrozek-Niećko A., Pernak J.

PRZEM CHEM 85/8-9 1728-1737 (2006) IF=0.429