Optymalizacja metod rozkładu próbek analitycznych na mokro w analityce śladów

2006
Autorzy: 
Matusiewicz H., Stanisz E.

Ecological Chemistry and Engineering, 13/S4 491-514 (2006)