Elektrochemiczna aktywacja ekspandowanego grafitu

2006
Autorzy: 
Krawczyk P., Skowroński J.M.

PRZEM CHEM 85 1198 (2006) IF=0.429