Suszenie mikrofalowe różnych rodzajów drewna monitorowane metodą emisji akustycznej

2006
Autorzy: 
Kowalski S.J., Mielniczuk B.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 45(4) 3-7 (2006)