Znaczenie wartości poprawek w pomiarach reologicznych polimerów termoplastycznych

2006
Autorzy: 
Kloziński A., T.Sterzyński

Chemia i Technologia Chemiczna 11, Zeszyty naukowe nr 246, ATR Bydgoszcz, 2006, s. 73.