Aktywność chemiczna i elektrochemiczna pierwiastków w środowisku wody

2006
Autorzy: 
Ciszewski A., Baraniak M.

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006, str.1-563