Wpływ etanolu na właściwości kwasowo-zasadowe powierzchni cementów glasjonomerowych modyfikowanych żywicami

2005
Autorzy: 
Andrzejewski M., Voelkel A., Batko K., Andrzejewska E., Limanowska-Shaw H.

[w:] "Modyfikacja Polimerów", Wyd. D. Żuchowska, R. Steller, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, ISBN 83-7085-900-3, s. 198-201