Wpływ rodzaju separatora na pracę cykliczną akumulatorów niklowo-wodorowych

2005
Autorzy: 
Rydzyńska B., Jankowska E., Ciszewski A.

Przegląd elektrotechniczny, 81(1) 91 (2005)