Analiza zależności między strukturą a działaniem antyelektrostatycznym chlorków imidazoliowych metodą zbiorów przybliżonych

2005
Autorzy: 
Krysiński J., Płaczek J., Skrzypczak A.

Medical and Biological Sciences 19/2, 73-79 (2005)