Mieszalniki dwumieszadłowe: ocena ich przydatności do wytwarzania zawiesiny ciała stałego w cieczy

2005
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Okrajek K., Kubiak S.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 44(36), nr 5s, 13-16 (2005)