Inżynieria chemiczna i procesowa. Materiały pomocnicze. III. Procesy wymiany masy.

2005
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Różański J., Dulska D., Woziwodzki S.

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1- 228 (2005) Poznań