Krystalizacja izotaktycznego polipropylenu na krótkich włóknach lnu

2001
Autorzy: 
Paukszta D.

ZESZYTY NAUKOWE POLIT. ŚLĄSKIEJ, CHEMIA 2001, 146, 125.