Modyfikacja polieterolowych elastomerów uretanowych za pomocą napełniaczy mineralnych, 2001, 50, 508-511.

2001
Autorzy: 
J. Jęczalik, M. Andrzejewski

PRACE NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII ORGANICZNEJ I TWORZYW SZTUCZNYCH POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ