Płyty kompozytowe polimerów termoplastycznych z długimi włóknami naturalnymi, 2001, 29, 241.

2001
Autorzy: 
Borysiak S., Paukszta D., Garbarczyk J.

PRACE NAUKOWE INSTYTUTU BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ NR 80