Włóknina węglowa jako materiał konstrukcyjny czujnika potencjimetrycznego w pomiarach elektrokardiograficznych

2001
Autorzy: 
Ciszewski A., Leczykiewicz T., Posłuszny Sz., Milczarek G.

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 3 (2001) 141