Elektrolityczne wydzielanie kompozytu Ni-LaNi5-xMx jako metoda preparatyki elektrody wodorkowej dla ogniw typu NiMH

2001
Autorzy: 
Ciszewski A., Młynarek G., Sierczyńska A.

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 2 (2001) 113