Stabilizacja wodorotlenku chromu (III) w ceramice budowlanej

2001
Autorzy: 
Stefanowicz T., Słowik M., Osińska M.

CHEMIK LIV/5, 111-113 (2001)