Trimeryzacja izocyjanianu 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu (IPDI)

2001
Autorzy: 
Wejchan-Judek M., Polus I., Doczekalska B., Pertek H.

POLIMERY-W 2001, 46(2), 131 IF=0.332