Fotoinicjowana polimeryzacja monomerów wielofunkcyjnych

2001
Autorzy: 
Andrzejewska E.

POLIMERY-W 2001, 46, 88-99 IF=0.332