Wpływ kształtu przegród na proces mieszania zawiesin

2001
Autorzy: 
Broniarz-Press L., Trybus A.

INZ CHEM PROCESOWA 2001, 22/3B, 271-276 IF=0.172