Otrzymywanie i modyfikacja napełniaczy węglanowo-krzemianowych.

1999
Autorzy: 
Grodzka J., Krysztafkiewicz A., Jesionowski T., Rager B.

Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii [33] 83-92 (1999)