Bioelektronika a nieswoiste skutki biologiczne laserów małej mocy.

1999
Autorzy: 
Dobrowolski J., Sławiński J., Laszczka A., Różanowski B.

Inż.Środowiska, [4/1] 103-113 (1999)